The foundation of our competencies is Lean philosophy. Experiences gathered by our team in various organizations have allowed us to effectively support the Lean development within each business model.

Nasze działania obejmują nie tylko zaprojektowanie i wdrożenie właściwych rozwiązań organizacyjnych, równie duże znaczenie przypisujemy zmianie kultury organizacyjnej poprzez szkolenia i dystrybucję informacji jak odpowiedniemu systemowi zarządzania, który obejmuje nie tylko pomiar odpowiednich wskaźników, ale również dobór celów oraz systematyczny, okresowy audyt pomagający utrzymać i rozwinąć osiągnięte efekty.

Facts: