Risk Advisory Services

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem
Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem organizacji
Dostosowanie do celów organizacji
Ciągły rozwój organizacji w zakresie odporności na ryzyko
Przejrzyste raportowanie do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
Aktualna mapa ryzyka
Realizacja projektów minimalizujących ryzyko
Opracowanie i aktualizacja Business Continuity Plan (BCP)
Opracowanie i aktualizacja Disaster Recovery Plan (DRP)
Okresowy audyt i ciągły rozwój systemu

Model systemowego zarządzania ryzykiem BDO obejmuje

  • Risk governance, czyli system zarządzania ryzykiem dostosowany do charakterystyki przedsiębiorstwa, badanie skłonności do ryzyka, analizę dojrzałości w zakresie zarządzania ryzykiem.
  • Risk assessment – identyfikację, analizę i ocenę poziomu ryzyk występujących w organizacji.
  • Risk response – zdefiniowanie działań pozwalających na przeciwdziałanie poszczególnym rodzajom ryzyka: unikanie, łagodzenie, transfer, akceptacja. Przygotowanie planów ewentualnościowych.
  • Risk reporting – monitorowanie i raportowanie w obszarze ryzyka.
  • Continuous improvement – audytowanie i ciągłe doskonalenie systemu

Wykorzystując powyższy model BDO świadczy usługi obejmujące

  • Audyt systemowy – Przeprowadzenie oceny dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analiza odchyleń i rozbieżności, przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwoju systemu. Audyt może być realizowany okresowo jako outsourcing obszaru Continuous Improvement.
  • Wdrożenie – Przygotowanie i wdrożenie dostosowanego do charakterystyki danego przedsiębiorstwa systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o metodykę BDO. W tym również przygotowanie scenariuszy działań w przypadku wystąpienia ryzyka oraz realizacja projektów pozwalających na wdrożenie rozwiązań łagodzących ryzyko.
  • Szkolenia – Szkolenia z obszaru ERM, w szczególności na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w organizacji. Możliwość przygotowania i udostępnienia dedykowanych szkoleń w ramach platformy elearningowej BDO.
  • Outsourcing usług w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie okresowej aktualizacji systemu, jego ciągłego doskonalenia, analizy, oceny i identyfikacji ryzyk, jak również przygotowania i realizacji działań minimalizujących ryzyko, w tym realizacja projektów pozwalających na wdrożenie rozwiązań łagodzących ryzyko.

Oferta i kontakt

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety oraz podanie dodatkowych informacji:

WYPEŁNIJ ANKIETĘ