Właściwe zarządzanie wiedzą jest kluczowym elementem wspierającym rozwój organizacji. Skuteczne szkolenie i dystrybucja informacji są ważnymi narzędziami zarządzania zmianą. Ze względu na tak istotne znaczenie, opracowaliśmy kompleksowy system wspierający zarządzanie wiedzą. Nasz system wykorzystuje platformę Moodle, która jest środowiskiem nauczania zdalnego, dostępnym przez przeglądarkę internetową, dystrybuowanym w oparciu o licencję GNU GPL. 

Rozwiązanie, które oferujemy pozwala na zarządzanie szkoleniami w organizacji, przechowywanie informacji, przygotowywanie programów szkoleń, monitorowanie przebiegu i postępu wdrożenia pracownika, ocenę uzyskanych umiejętności w powiązaniu z matrycą kompetencji, generowanie certyfikatów, budowanie repozytorium informacji koniecznych w organizacji, udostępnianie informacji i lekcji jednopunktowych przy wykorzystaniu kodów QR, stosowanie różnorodnych i rozbudowanych metod oceny rozwoju wiedzy. Inne funkcjonalności przygotowujemy jako rozwinięcie naszej platformy, w porozumieniu z Klientami.