Work Performance System

Cyfrowy system kontroli efektywności pracy
Lepsze wykorzystanie czasu pracy poprzez eliminację marnotrawstwa.
Możliwość wykorzystania zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych.
Krótki czas pełnego wdrożenia i integracji z systemami Klienta.
Niskie koszty funkcjonowania systemu.
Raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
Dostęp na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych niezależnie od lokalizacji.
Kompletna i aktualna informacja o działaniach zespołu.
Doskonałe uzupełnienie systemu zarządzania przez cele.
Analiza danych w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych.
Precyzyjne rozliczanie kosztów pracy pozwalające na zwiększenie konkurencyjności cenowej
Możliwość wykorzystania danych w systemie motywacyjnym.
Pełna wersja desktopowa dostępna równolegle do mobilnej

Funkcjonalności
systemu:

 • Dane aktualne 24/7 – stały podgląd do realizowanych zadań oraz wyników w czasie rzeczywistym.
 • Wizualizacja danych przy pomocy Microsoft Power BI.
 • Raporty standardowe (przy wykorzystaniu Microsoft Power BI):
  • Dodające wartość z punktu widzenia klienta końcowego (VA – Value Added),
  • Niedodające wartości, lecz niezbędne dla przeprowadzenia procesu (SVA – Semi-Value Added),
  • Niedodające wartości (NVA – Non-Value Added).

 • Dedykowane dashboardy – opracowywane we współpracy z Klientem.
 • Eksport raportów oraz export wybranych danych do Excela lub CSV.
 • Silnik analityczny, który wykonuje operacje i obliczenia na bazie danych w czasie rzeczywistym.
 • Funkcja administratora – możliwość wprowadzania zmian administracyjnych dotyczących pracowników, zadań na liniach produkcyjnych i logowników.
 • Płynne zarządzania zasobami w ramach całego procesu produkcji.

Wdrożenie i serwis systemu

Schemat wdrożenia

 • 1. Audyt przedwdrożeniowy
 • 2. Wstępną konfiguracja i test systemu
 • 3. Uzgodnienie architektury systemu
 • 4. Oferta i decyzja Klienta
 • 5. Dostosowanie produktu do wymagań Klienta
 • 6. Instalacja
 • 7. Szkolenia i uruchomienie

Niezbędna Infrastruktura po stronie Klienta

 • Serwer Apache/PHP 7.3/MySQL 5.6/phpmyadmin
 • Zapewnienie zasilania 230 V dla każdego z logowników
 • Zapewnienie przewodowej lub bezprzewodowej (WiFi) łączności z serwerem

Obsługa posprzedażowa obejmuje

 • Serwis i naprawę terminali (logowników)
 • Pomoc w zakresie konfiguracji oraz dopasowania ustawień do specyfiki działalności
 • Reagowanie na błędy zgłaszane przez program

Obsługa nie obejmuje

 • Szkoleń z obsługi programu
 • Wykonywania cyklicznych kopii zapasowych plików oraz baz danych
 • Analizy baz danych Klienta

Wycena oferty i kontakt

W celu przygotowania wstępnej oferty prosimy o podanie kilku podstawowych informacji: