Konsultanci

Adam Barański

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego. Od 2006 roku związany z branżą samochodową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, kontroli produkcji oraz lean manufacturing. W BDO Advisory od 2016 roku. W ramach projektów wdrożeniowych odpowiedzialny jest m.in. za optymalizację procesów produkcyjnych, przepływu materiałów, realizację szkoleń i warsztatów z narzędzi Lean Manufacturing.

Karol Kalnik

Absolwent Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w ramach specjalizacji – zarządzania jakością i technologią produkcji. Zdobywał doświadczenie pracując przez 10 lat w branży motoryzacyjnej, na stanowiskach dozoru obszarów produkcyjnych, trenera i koordynatora kluczowych zagadnień systemu GM GMS (Globalnego systemu produkcji General Motors – opartego na filozofii Lean Manufacturing). Specjalista z zakresu zarządzania jakością, pracy standaryzowanej oraz systemów ciągłego doskonalenia. Obecnie realizuje projekty wdrożeniowe jako: konsultant, trener wewnętrzny i wykładowca – narzędzi systemu Lean Manufacturing, na kursach i warsztatach tematycznych.

Cezary Kołkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Otrzymał tytuł MBA nadany przez Thames Valley University w Londynie oraz tytuł Regionalberater nadany przez Europaisches Institut fur postgraduale Bildung an der Technischen Universitat Dresden. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych.Pracował wiele lat w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym. Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką kontroli finansowej i rachunkowości zarządczej. W BDO Advisory realizował zadania m.in. w notowanych na GPW w Warszawie spółkach z branży budowlanej.

Ireneusz Ochman

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskał dyplom inżyniera o specjalizacji Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. Doświadczenie zawodowe to 10 lat pracy w branży górniczej oraz 20 lat pracy w branży motoryzacyjnej. Pracował na stanowiskach kierowniczych w obszarach BHP i na wydziałach produkcyjnych, a także jako trener wewnętrzny kluczowych zagadnień systemu produkcji opartego na filozofii Lean Manufacturing. Uczestniczył również w projektach wdrożeniowych w innych zakładach korporacji w Europie i na świecie.

Adam Stopiński

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na AGH w Krakowie. Dodatkowo ukończył kursy optymalizacji procesów oraz doskonalenia jakości wg Lean Six Sigma. Pracował także w przemyśle ciężkim oraz samochodowym. W BDO Advisory jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów poprawy i wzrostu efektywności linii produkcyjnych. Prowadził wiele projektów, których efektem była redukcja zidentyfikowanych strat.