Od czasu mojego ostatniego wpisu na blogu minęło ponad pół roku. Pierwszy szok lockdownu i następujące po nim okresy odprężenia poświęciliśmy na wypracowanie metod wsparcia przedsiębiorstw w odpowiedzi na zmianę warunków gospodarowania. Dzisiaj krótki wstęp. W następnych wpisach postaram się przybliżyć każdy z naszych czterech filarów działania. 

11.03.2020 r. – WHO oficjalnie ogłosiła pandemię spowodowaną koronawirusem COVID-19, która w dalszym ciągu się rozprzestrzenia. Co więcej, wcale nie ustępuje, ale raczej się dynamizuje – nie tylko w naszym kraju, lecz również w skali świata. Niewątpliwie pandemia w końcu wygaśnie, a sytuacja gospodarcza wróci do normy, choć ta nowa norma może różnić się od tej, którą pamiętamy. Wiele przedsiębiorstw przetrwa kryzys i powróci do funkcjonowania w nowej normalności. Jeżeli obecna sytuacja ma przynieść korzyści na przyszłość, firmy muszą podjąć działania, aby nie tylko przetrwać obecny kryzys, ale lepiej przygotować się na ewentualne kolejne kryzysy, które wystąpią w przyszłości. Celem dla wszystkich organizacji musi być wyciągnięcie wniosków i usprawnienie, które spowoduje, że firma będzie bardziej elastyczna, sprawniejsza, bezpieczniejsza, bardziej odporna na kryzys niż przed wystąpieniem pandemii.  

W BDO przygotowaliśmy pakiet usług, które wspierają naszych Klientów w przetrwaniu kryzysu i jak najlepszym przygotowaniu organizacji do funkcjonowania w nowych warunkach w przyszłości. Bazuje on na wypracowanym przez naszą sieć programie o nazwie Strategia/Narzędzia/Ludzie. 

 

Model reakcji na sytuację kryzysową opracowany przez BDO
Program działania BDO HBC BI

 

Opierając się na globalnych założeniach, niezależnie od przewidywanego rozwoju sytuacji gospodarczej i na podstawie wypracowanego przez BDO modelu skoncentrowaliśmy się na fazie dopasowania, a w szczególności na wsparciu obszaru produktywności. Ma to swoje uzasadnienie w naszych kompetencjach i doświadczeniach.  

W związku z tym koncentrujemy się obecnie na czterech obszarach, które w naszej opinii mają istotny wpływ na właściwe przeobrażenie przedsiębiorstwa tak, aby dopasowało się do obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej. Są to w szczególności: 

  1. Poprawa efektywności poprzez kompleksowy audyt i optymalizację procesów. 

  2. Optymalizacja ryzyka działalności dzięki wdrożeniu systemowego zarządzania ryzykiem. 

  3. Systemowe tworzenie, dystrybucja i stosowanie wiedzy w organizacji. 

  4. Skuteczny pomiar czasu pracy w każdym procesie dla celów ciągłego doskonalenia. 

Dzisiaj tylko wprowadzenie, a w kolejnych wpisach rozszerzę cztery powyższe tematy, aby przybliżyć sposób podejścia, który może pomóc w reorganizacji firmy w reakcji na COVID-19. 

 

Jarosław Sobkowiak

 

Czytaj więcej: