SKO: Szkoła Konsultantów

BDO Advisory – dołącz do naszego Zespołu

Chcesz pracować w zgranym Zespole, a jednocześnie chcesz się uczyć i rozwijać? W BDO Advisory znajdziesz wszystkie te elementy.

Kompleksowe podejście do rozwoju kompetencji – w programie szkolenia nowych konsultantów (SKO)

 • Prowadzimy dwuletni program rozwoju dla wszystkich nowych członków Zespołu stałego.
 • Każdy rok kończy się certyfikacją.
 • Prowadzimy kwartalną ocenę rozwoju poziomu kompetencji.
 • Zapewniamy wsparcie rozwoju wszystkich członków Zespołu stałego.
 • Systematycznie raportujemy i mierzymy uzyskiwane efekty.
 • Tworzymy organizację, w której każdy czegoś się uczy, biorąc udział w realizacji programu prezentacji dobrych praktyk i ich standaryzacji.

Jakie programy prowadzimy?

Program SKO-1

Obejmuje on następujące formy:

 • Warsztaty stacjonarne i szkolenia w formie zdalnej.
 • Szkolenie praktyczne, podczas realizowanego projektu / analizy.
 • Samokształcenie i egzaminy.
 • Dostęp do bogatej bazy wiedzy e-learningu BDO ADVISORY.

Zarys programowy

Pierwszy kwartał – wyrównanie wiedzy w zakresie podstawowych narzędzi zarządzania projektem oraz analizy procesów.c

Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • Wewnętrzne procedury działania BDO Advisory.
 • Opracowanie harmonogramów oraz raportowanie postępu prac.
 • Analiza operacyjna oraz mapowanie procesu.
 • Analiza poziomu wahań czasu cyklu oraz podstawy normowania czasu pracy.
 • Zarządzanie wizualne – narzędzia i rekomendowane pra

 

Drugi kwartał – kompetencje w zakresie oceny i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • Organizacja stanowisk pracy.
 • Identyfikacja wąskich gardeł.
 • Audyt systemowy.
 • Mapowanie i optymalizacja strumieni wartości (VSM).
 • Just in Time & KANBAN.
 • Praca standaryzowana i chronometraż.

 

Trzeci kwartał – rozwój wiedzy związanej z analizą i optymalizacją obszarów wspierających.

Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • Mapowanie procesów usługowych.
 • System zarządzania jakością.
 • SMED i TPM.
 • System ssący.

 

Czwarty kwartał – rozszerzenie wiedzy w zakresie innych usług komplementarnych, dedykowanych dla naszych Klientów

Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • Analiza systemu zarządzania.
 • Analiza wskaźnikowa.
 • Prowadzenie szkoleń systemowych.
 • TWI
 • WPS

 

Zasady organizacji kolejnych edycji SKO

Liczba osób na roku

 • Małe grupy warsztatowe – 2 do 5 osób.
 • Na poszczególne zajęcia mogą być dopraszane osoby dodatkowe w charakterze słuchaczy lub trenerów – osoby z poprzedniej edycji, które mają ochotę odświeżyć lub rozwinąć, wybraną przez siebie część tematyczną.

Terminy

 • Nowa edycja SKO uruchamiana jest zawsze na początku IQ roku kalendarzowego.
 • Osoby zatrudnione w IH dołączają do edycji rozpoczętej w IQ, w przypadku gdy nie ukończą całego kursu uzupełniają go w kolejnej edycji (por. wyżej).
 • Osoby zatrudnione w IIH rozpoczynają naukę od nowej edycji kursu w kolejnym roku.

Warunki ukończenia kursu SKO-1 (rok pierwszy):

 • Uzyskanie oceny w matrycy kompetencji, co najmniej na poziomie 80% celu określonego w matrycy kompetencji, dla poziomu młodszy konsultant (po 12 miesiącach).
 • Uczestnictwo w szkoleniach SKO-1, co najmniej 80%.
 • Realizacja zadań zawartych w raporcie indywidualnej realizacji programu SKO-1, co najmniej 80% realizacji.
 • Standaryzacja BDO – co najmniej jeden opracowany i zaprezentowany standard wewnętrzny.

Osoby, które ukończyły kurs otrzymują certyfikat ukończenia i promocję na 2 rok nauki – SKO-2, dla którego warunki ukończenia są następujące:

 • Uzyskanie oceny w matrycy kompetencji, co najmniej na poziomie minimalnym dla stanowiska konsultant.
 • Jedna specjalizacja w matrycy kompetencji powyżej 51% poziomu wzorcowego.
 • Certyfikacja do realizacji minimum jednego szkolenia systemowego (zgodnie z drzewem szkoleń bazowych).
 • Certyfikacja do prowadzenia minimum jednego rodzaju warsztatu optymalizacyjnego (SMED, KAIZEN BLITZ/CIP, 5S, identyfikacja wąskich gardeł).
 • Potwierdzona gotowość do prowadzenia audytów dwudniowych (co najmniej jeden rodzaj filarów).
 • Umiejętność samodzielnego mapowania procesów produkcyjnych i usługowych.