Digital Advisory

Dzięki połączeniu kompetencji w zakresie optymalizacji procesów (więcej w części: Operational Excellence), kompetencji technologicznych oraz szerokiego doświadczenia BDO Global w zakresie usług IT świadczymy specjalizowane usługi w zakresie wsparcia, pozwalającego na technologiczną transformację organizacji. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów, jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć efektywne i skuteczne rozwiązania, zarówno w obszarze raportowania i analizy danych na potrzeby wsparcia decyzji zarządczych, jak również w zakresie efektywnej konfiguracji ekosystemu IT. Dotyczy to również kompleksowego audytu cyfrowego i budowy oraz wdrożenia strategii optymalizacji środowiska IT z uwzględnieniem rozwiązań chmurowych. Dzięki strategicznej współpracy BDO z Microsoft nasze rozwiązania bazują na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach, a dzięki różnym perspektywom w ramach jednej usługi łączymy doświadczenia operacyjne, procesowe, cyfrowe, technologiczne i finansowe.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Rozwój ekosystemu IT w tym z uwzględnieniem rozwiązań chmurowych
  • Raportowanie i analizę danych
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Doradztwo IT
  • System pomiaru czasu pracy na potrzeby poprawy efektywności (WPS) (więcej https://www.wpsonline.pl)