O nas

Nasz zespół to grono profesjonalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kwalifikacjom, zaangażowaniu i kompleksowemu podejściu do funkcjonowania firmy, skutecznie realizuje projekty doradcze i wdrożeniowe w wielu obszarach i na wielu płaszczyznach.

Posiadamy doświadczenie z różnych szczebli zarządzania i w wielu obszarach managementu, dzięki czemu dostosujemy ofertę do potrzeb każdego Klienta i zadbamy o firmę, której doradzamy kompleksowo. Wspieramy przedsiębiorstwa, koncentrując się na ciągłym doskonaleniu i osiąganiu wymiernych efektów – a to wszystko dzięki opracowaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań.

Szkolimy, projektujemy, reorganizujemy, wdrażamy, kontrolujemy i pomagamy dojść do jasno określonego celu – wspólnie z naszymi Klientami i jej pracownikami.

Nasz zespół

Jarosław Sobkowiak

     

Współzałożyciel firmy BDO Advisory oraz członek Society of Manufacturing Engineers. Makler papierów wartościowych. Pracował w Domach Maklerskich. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ukończył także studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współpracował jako tłumacz i redaktor naukowy z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press. Realizował projekty doradcze dla funduszu venture capital – MCI Management S.A.

Sebastian Kochaniec

     

Partner zarządzający i współzałożyciel firmy BDO Advisory. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, a także Thames Valley University w Londynie, gdzie zdobył tytuł MBA. Posiada ponad 15-letnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu projektów wdrożeniowych. Realizował zadania m.in. dla przemysłu ciężkiego, FMCG oraz spółek z sektora finansowego. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej. W BDO Advisory odpowiada również za administracje i finanse.

Piotr Kenar

     

Junior partner BDO Advisory. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynier Produkcji. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem na specjalizacji Logistyka produkcji, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Specjalizujący się w zarządzaniu logistycznym oraz systemach planowania. W ramach zadań wdrożeniowych odpowiedzialny za optymalizację przepływu materiałowego oraz systemów planowania, realizację szkoleń oraz audytów operacyjnych.

Adam Stopiński

     

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych: „Zarządzanie projektami” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, „Menedżer jakości” na AGH w Krakowie i „Menedżer Logistyki” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Dodatkowo ukończył kursy optymalizacji procesów i doskonalenia jakości wg Lean Six Sigma oraz zarządzania projektami wg metodyki Prince 2. Przez 7 lat pracował w przemyśle ciężkim gdzie zajmował się planowaniem produkcji i nadzorem nad poprawnością przebiegu produkcji, a następnie zarządzaniem projektami.

Marlena Panenka-Jakubiak

     

Partner zarządzający obszarem Management Advisory, odpowiadająca za jego rozwój. Absolwentka zakończonych z wyróżnieniem kierunków Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto w roku 2010 ukończyła studia podyplomowe Praktyczne Zarządzanie Finansami również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2012-2022 pełniła szereg funkcji zarządczych w obszarze finansów, ryzyka oraz relacji inwestorskich spółki notowanej na GPW w Warszawie. Od 2018 roku jako prezes zarządu przeprowadziła kompleksową restrukturyzację oraz przygotowała i sfinalizowała transakcję zmiany struktury właścicielskiej. Poza kompetencjami w obszarach finansów korporacyjnych, specjalizuje się również w organizacji i wdrożeniach procesów oraz w zarządzaniu ryzykiem. Kształtowała ład korporacyjny i procesy compliance. Posiada 14 lat praktycznego doświadczenia w sektorze finansowym.

Wojciech Chmielewski

     

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska i politologia), Uniwersytetu Strasbourg III (Politiques Publiques en Europe) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Zainteresowania zawodowe łączy z aktywnością naukową Wojciech Chmielewski w maju 2022 roku otrzymał tytuł doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka doktoratu dotyczy dynamicznie rosnącej roli spółek sektora nowych technologii w światowej gospodarce cyfrowej. Od 2016 związany z BDO Advisory w którym z sukcesami realizuje projekty związane z przygotowaniem oraz wdrożeniem procesowego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie. Wcześniej, od 2000 r. związany z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie jako Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, a następnie jako Podsekretarz Stanu odpowiadał za nadzór nad realizacją projektów strategicznych, restrukturyzację oraz przekształcenia własnościowe w takich podmiotach jak Agencja Rozwoju Przemysłu SA, LOT SA, Polski Holding Nieruchomości SA. W przeszłości członek rad nadzorczych m.in.: PGNiG SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej), ENEA SA (Przewodniczący Rady), ARP SA, specjalizujący się w realizacji projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych w grupach kapitałowych.