Management Advisory

Realizujemy kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego. Łącząc doświadczenie i kompetencje z obszarów operacji, finansów oraz zarządzania ryzykiem wdrażamy rozwiązania dedykowane poprawie sprawności zarządzania i procesów decyzyjnych. Nasze usługi obejmują również strukturyzację zadłużenia, relacje inwestorskie, a także wdrożenia systemów raportowania ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem. Adekwatnie do poziomu rozwoju firmy dopasujemy systemy zarządzania ryzykiem i compliance, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji. Jesteśmy realnym wsparciem dla organów spółek i ich komitetów w kształtowaniu ładu korporacyjnego.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu przeglądów przedsiębiorstwa, modelowaniu finansowym i wycenach, kreowaniu wartości, efektywnym zarządzaniu procesem integracji.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Reorganizację finansów zarządczych
  • Systemy raportowania
  • Risk Advisory Services
  • Modele, wyceny