Jak przejść od pomysłu do wdrożenia? To zdecydowanie nie jest łatwa droga, a tym bardziej jeżeli rozważamy wdrożenie rozwiązań zakresu automatyzacji i robotyzacji. W dzisiejszym wpisie chciałbym się skupić chyba na najbardziej popularnym obecnie rozwiązaniu tj. automatycznych/autonomicznych wózkach samojezdnych wykorzystywanych w logistyce wewnętrznej.

Po pierwsze warto przynajmniej w skrócie wspomnieć o dwóch głównych rozwiązanych, które są dostępne na rynku w tym zakresie. Wózki samojezdne typu AGV (ang. Automated Guided Vehicle) oraz AMR (ang. Autonomous Mobile Robot). W duży uproszczeniu pojazdy typu AGV są to wózki automatyczne poruszające się po zadanych (zdefiniowanych wcześniej) trasach. W przypadku wykrycia przeszkody na trasie aktywowane są czujniki bezpieczeństwa, które zatrzymują taki pojazd i uruchamiają najczęściej sygnał wizualny i dźwiękowy. Wózki AMR są autonomiczne, oznacza to ze same wyznaczają sobie trasę dotarcia do zadanego punktu, a w przypadku wykrycia przeszkody podejmują próbę jego ominięcia.

Osobiście rekomenduje dokonanie analizy kilku czynników, które pozwolą nam na określenie czy w ogóle możemy zastosować wózki samojezdne, a jeżeli tak to jakie dane winniśmy pozyskać. Powyższa analiza obejmuje cztery główne etapy:

  • Walidacja uwarunkowań środowiskowych – ocena elementów kształtujących możliwość oraz zasadność zastosowanie wózków AGV/AMR. Aktualnie dostępne rozwiązania techniczne posiadają pewne ograniczenia, które warto zweryfikować już na początkowym etapie analizy. Powyższe ograniczenia możemy podzielić na dwie grupy:
    • Wymagania bezwzględne, które warunkują zastosowanie wózków AGV/AMR. Obejmują one trzy główne uwarunkowania. Po pierwsze brak możliwości poruszania się wózków po zewnątrz. Po drugie zaleca się aby temperatura w której mają pracować wózki była w zakresie 5 – 35 stopni Celsjusza. Po trzecie musimy posiadać relatywnie płaską posadzkę/podłogę oraz małe nachylenie terenu.
    • Wymagania względne, które po wprowadzeniu pewnych modyfikacji w naszej organizacji zezwalają na zastosowanie wózków. Tutaj przede wszystkim jest aspekt związany z szerokością łączeń posadzki, które powinny być mniejsze niż 5 mm oraz zapewnić wymaganą szerokość dróg transportowych. Ponadto należy zweryfikować czy wymagane będzie przejazdy wózka przez obszary zamknięte (np. bramy).
  • Charakterystyka transportowanego ładunku – zebranie podstawowych informacji w zakresie ładunków, jakie maja być przewożone za pomocą wózków AGV/AMR. Jakie aktualnie wykorzystujemy jednostki logistyczne, np. pojemniki, wózki, palety oraz czy podczas transportu wymagane jest zabezpieczenie ładunku. Dwa następne istotne aspekty to ocena wagi transportowanego ładunku oraz jakie gabaryty posiada ładunek.
  • Charakterystyka „pętli” logistycznych – zebranie i ocena danych w zakresie charakterystyki i obciążenia wynikającego  z realizowanych transportów. Ocena estymowanej odległości jaką wózek będzie musiał  pokonywać w trakcie zmiany roboczej. Ponadto należy zweryfikować ilość punktów załadowczo/odbiorczych oraz w jaki sposób będziemy dokonywać załadunku/odbioru z wózka: manualnie, z wykorzystaniem stałego doku przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu LCA (ang. Low Cost Automation) lub w pełni zautomatyzowana stacja załadowczo/odbiorcza.
  • Infrastruktura i integracja – walidacja elementów związanych z formą integracji z istniejącymi systemami w organizacji oraz uwarunkowaniami infrastrukturalnymi. W pierwszej kolejności należy rozważyć w jaki sposób będzie realizowane sterowanie wózkiem. Czy wózek będzie odrębny ekosystemem, czy będziemy dokonywać integracji sterowania wózkiem na podstawie sygnałów z Naszego aktualnego systemu (ERP, MES, WMS). Następnie należy zweryfikować czy będziemy mieli do czynienia z koniecznością zastosowania integracji z innymi urządzeniami peryferyjnymi (np.  bramy, inne wózki, maszyny, itd.).

Zebranie podstawowych danych winno być wsparte przeprowadzeniem mapowania procesów, w celu jednoznacznego określenia stanu aktualnego. Właściwie opisany stan aktualny pozwoli na określenie odpowiednich działań optymalizacyjnych i równocześnie będzie stanowił wejście do procesu implementacji AGV/AMR. Równocześnie należy wyraźnie podkreślić koniczność przeprowadzenie oceny opłacalności inwestycji. Koszty rozwiązań technicznych zakresu AGV/AMR systematycznie spadaj, przy równoczesnym wzroście kosztów pracy ludzkiej inwestycje w wózki automatyczne/autonomiczne staja się coraz bardziej opłacalne. Jednocześnie aktualna sytuacja związana z pandemia coronowirusa, również przemawia za zastosowaniem automatycznych rozwiązań.

Jarosław Sobkowiak

Czytaj więcej: