Audyty i projekty wdrożeniowe

Wsparcie rozwoju organizacji

Szczegółowa analiza przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru, pozwalający na definicję nieefektywności i kierunków rozwoju.

Kompleksowe wykorzystanie metodyki Lean Management i wszystkich usług oferowanych przez BDO.

Zaprojektowanie i wdrożenie proponowanego rozwiązania.

Interim management i project management.

Osiągnięcie wymiernych efektów mierzonych wskaźnikami operacyjnymi, dającymi realne wyniki finansowe.

Złożone projekty reorganizacji całych obszarów funkcjonalnych (produkcja, logistyka wewnętrzna, zarządzanie łańcuchem dostaw, utrzymanie ruchu, zarządzanie jakością, sprzedaż).

Skuteczne programy szkoleniowe wspierające wdrożenie.

Automatyzacja procesów.

Realne wsparcie, rzeczywiste efekty

Nasi klienci osiągają średnio

 • 21% wzrost produktywności
 • 17% krótszy czas przejścia 
 • 56% poprawę wskaźnika reklamacji 
 • 56% poprawę wskaźnika jakości wewnętrznej 
 • 24% wyższy wskaźnik rotacji zapasów.

Model działania

 • Diagnoza – definiujemy najważniejsze problemy i przygotowujemy program zmian
 • Rozwiązanie – opracowujemy rozwiązania organizacyjne, przy wykorzystaniu możliwości automatyzacji i nowych rozwiązań IT
 • Wdrożenie – skutecznie wdrażamy opracowane rozwiązanie w celu uzyskania trwałych efektów
 • Efekty – stawiamy konkretne cele powiązane z celami Klienta i bierzemy odpowiedzialność za ich osiągnięcie.

Kontakt


  Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora