Aby skutecznie wdrożyć JIT niezbędna jest bliska kooperacja pracowników niezależna od podziałów funkcjonalnych obowiązujących w firmie. W związku z tym konieczne jest wykorzystanie pracy grupowej, która z punktu widzenia Lean Manufacturing oznacza rozwiązywanie problemów nie w zamkniętych silosach, jakimi często są jednostki organizacyjne firmy, ale wspólnie, łamiąc tego rodzaju podziały i poprawiając nie tylko komunikację, ale i skuteczność przygotowywanych rozwiązań.

Grupa robocza powinna być stworzona z pracowników różnych obszarów funkcjonalnych, którzy mogą mieć wpływ na rozwiązanie postawionego przed nimi problemu:

  • Grupa jest zwykle powołana na dłuższy czas i zorganizowana zgodnie z jasno określonymi zasadami
  • Jest zainteresowana poprawą organizacji w drodze ewolucyjnego poprawiania zasad realizacji procesów
  • Koncentruje się na poprawie sytuacji poprzez identyfikację i eliminacją marnotrawstwa
  • Powinna się składać średnio z czterech do sześciu pracowników. Nie mniej niż dwóch, nie więcej niż 15
  • Liczba osób w grupie może być określona na podstawie liczby i rodzaju problemów, jakie mają być przedmiotem pracy grupy, procesów produkcyjnych, obszarów itp.
  • Podstawowym zadaniem grupy jest rozwiązanie postawionego problemu
  • Grupa robocza musi mieć lidera.

Przykładami pracy grupowej jest realizacja projektów wewnętrznych w oparciu o raporty A-3, a także stosowane w praktyce HBC raporty AAP (Arkusz Analizy Problemu) i RRP (Raport Rozwiązywania Problemu). W każdym z tych przykładów stosujemy modelowe rozwiązania bazujące na pracy grupowej – grupy zaangażowane w prace tworzone są przez pracowników z różnych obszarów funkcjonalnych, cel pracy jest jednoznacznie określony i mierzony w trakcie prac, jednoznacznie określony jest lider odpowiedzialny za realizację prac i raportowanie, zasady pracy zdefiniowane są procedurami.

Co do szczegółów związanych z tym czym są raporty A-3, AAP i RRP to zajmę się nimi w przyszłości, więc gorąco zachęcam do dalszego śledzenia blogosfery BDO HBC.

 

 

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o lean manufacturing,
ale boisz się zapytać [e-book]