Szybka cyfryzacja wpływa na wszystkie aspekty życia – w tym na sposób, w jaki wchodzimy w interakcje, pracujemy, robimy zakupy i otrzymujemy usługi – a także sposób tworzenia i wymiany wartości. W tym procesie dane i dane transgraniczne przepływy stają się coraz bardziej istotne dla rozwoju.

Świat bardzo przyśpieszył, jeśli chodzi o stopień wdrażania narzędzi cyfrowych, więc nie można zwlekać. Właściwie nie chodzi już o to, czy takie narzędzia wykorzystywać, tylko jak zidentyfikować te, których potrzebujemy i wykorzystywać w stopniu, który potrzebujemy. Wszyscy spóźnialscy będą z czasem w coraz gorszej sytuacji, tak jak to się dzieje z organizacjami, które mają ograniczone możliwości przekształcania danych i są coraz bardziej wypychane z rynku przez lepiej zorganizowaną pod tym względem konkurencję.

Żeby zrozumieć, w jak wielu wymiarach i jak szybko zmienia się cyfrowa rzeczywistość, jaki ma wpływ na strategie, jakie rodzi wyzwania, ale także co oferuje, żeby osiągać cele, warto zapoznać się z Raportem Gospodarki Cyfrowej 2021. Raport pokazuje nie tylko złożoność związaną z zarządzaniem danymi i przepływami danych w ujęciu globalnym, ale też to, jak świat jest podzielony, jeśli chodzi dostęp do cyfrowych zasobów.

Dużo świeżych informacji z perspektywy globalnej i lokalnej. Warto wiedzieć, gdzie jesteśmy i w którą stronę zmierzamy, więc serdecznie zapraszam do lektury Raportu.

Raport pod linkiem.