“Nareszcie możemy pracować zdalnie” – to pierwsza myśl, która wielu z nas przyszła do głowy, a jej ukryty przekaz był jednoznacznie pozytywny. Tymczasem tryb home office to często duże wyzwanie dla wszystkich stron, bo jak się okazuje, praca z domu nie jest zawsze rozwiązaniem idealnym. 

Z przeprowadzonego przez SW Research badania wynika, że 18 proc. osób pracujących w domu uznało, że zdalne wykonywanie obowiązków jest bardzo uciążliwe. Nieco ponad połowa wskazuje na niewielkie trudności, a tylko 31 proc. nie dostrzega niedogodności związanych z home office.  Czy zatem ta 1/3 zadowolonych pracowników to nie jest niepokojący niski poziom?

Tryb pracy zdalnej to wbrew pozorom bardzo duża odpowiedzialność – zarówno pracodawcy, jak i przede wszystkim pracownika. Ten pierwszy zapewnić musi do tego odpowiednie narzędzia i rozwiązania online. Natomiast pracownik staje przed zadaniem o wiele trudniejszym – musim zorganizować sobie miejsce pracy, zapewnić spokój, sprzęt oraz ponad wszystko doskonale samą pracę zaplanować. O ile pierwsze obowiązki to rzeczy co do zasady dość zero-jedynkowe, kwestia organizacji pracy, konsekwencji realizacji zadań i sumienności w ich wykonywaniu jest o wiele większym wyzwaniem.

Oczywiście na samym początku należy docenić fakt, że wielu z nas ma możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym w ogóle. Jak pokazują napływające na rynek dane, wiele firm w różnych sektorach gospodarki zaczyna zwalniać pracowników. Wynika to z wielu czynników, wśród których istotny jest również brak możliwość przeniesienia nawet części działalności do sieci (część sektora usług).

Jednak wiele jest też przypadków branż, które dzięki trudnej na pierwszy rzut oka sytuacji, doceniło ogromne możliwości sieci jako miejsca, w którym można z powodzeniem prowadzić działalność. Najlepszym przykładem są tu szkolenia lub po prostu działalność akademicka. Wiele podmiotów – firm szkoleniowych, szkół wyższych – nie zważa na ograniczenia i utrudnienia, tworząc platformy i oferując szkolenia, kursy i indywidualne konsultacje – wszystko w trybie online, bez wychodzenia z domu. Mało tego, już dziś wiadomo, że będą je rozwijały w przyszłości niezależnie od dalszego rozwoju pandemii COVID-19.

Jaka kompetencja jest w procesie przenoszenia działalności lub jej części do sieci? Elastyczność i otwartość. Firmy generalnie przyjęły dwie możliwości radzenia sobie z sytuacją i ograniczeniami: zamykamy się i czekamy, co będzie lub dostosowujemy się do sytuacji i staramy się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do rozwoju.

BDO HBC poszło tą drugą drogą, tworząc system zarządzania w trybie online: WPS online. Już dziś też wiemy, że będzie on rozwijany i wdrażany niezależnie od tego, czy pojawi się kolejna przymusowa i narodowa kwarantanna.