“Pilną potrzebą amerykańskiego systemu ochrony zdrowia jest poprawa jakości oraz efektywności przy kontrolowanym poziomie kosztów. Jedną z obiecujących koncepcji implementowanych przez niektóre wiodące instytucje jest Lean, filozofia doskonalenia i zbiór zasad wywodzących się z Systemu Produkcyjnego Toyoty”.

To moje tłumaczenie i zarazem głos w toczącej się z wolna dyskusji dotyczącej tego, co zrobić z systemem ochrony zdrowia. Cytat pochodzi z artykułu J.S. Toussaint, MD, i L.L. Berry, PhD “The Promise of Lean in Health Care”, który ukazał się w 2013, ale jako żywo w mojej ocenie przystaje również do polskich warunków.

Lean Healthcare raz jeszcze

Mam wrażenie, że większość ocen i opinii odnoszących się do zmian w systemie ochrony zdrowia koncentruje się na (skądinąd bardzo ważnej) kwestii dodatkowych pieniędzy. Nie wiem, czy równie dużo uwagi poświęcone jest kwestii efektywnego ich wydatkowania w formie efektywnie realizowanych procesów. Tym bardziej, że w tym zakresie nie trzeba czekać na te dodatkowe środki, te działania można rozpoczynać już, tym bardziej, że parafrazując powyższy cytat, pilną potrzebą polskiego systemu ochrony zdrowia jest poprawa jakości oraz efektywności przy kontrolowanym poziomie kosztów.

Lean Healthcare lekarstwem dla służby zdrowia w Polsce

Czytaj więcej: