Sprawa wydajności jest jednym z najważniejszych tematów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ ma kluczowy wpływ na poziom marży uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo. Jednym z działań umożliwiających osiągnięcie wyższej wydajności  jest skrócenie czasu, jaki poświęca się na realizację procesów. 

Kontrola czasu trwania procesów jest zjawiskiem niedocenianym. Z jednej strony wymaga bardzo konsekwentnego działania i regularnej kontroli, z drugiej strony potrzebne są narzędzia, które pozwalają osiągnąć tego rodzaju efekt. Przy czym sam pomiar czasu trwania procesu nie załatwia sprawy, ponieważ mierzymy jedynie ile czasu zabrała nam konkretna czynność. W takiej sytuacji krótszy czas pracy poświęcony na proces może wynikać z urlopu albo zwolnienia i generalnie wprowadzać w błąd, gdyż daje informacje o mniejszej ilości czasu, jaki został na coś poświęcony.

Dopiero użycie wskaźników wydajnościowych pozwala na realną ocenę wydajności pracy pracownika. Jednym z narzędzi informatycznych, które umożliwiają kontrolę wydajności jest Work Performance System online umożliwiający połączenie pomiaru czasu procesu oraz danych dotyczących liczbę konkretnych operacji zrealizowanych przez pracowników.

Połączenie obu elementów tworzy realny wskaźnik wydajności, dostarczając na bieżąco informacje na temat właśnie wydajności. Przejrzysty sposób wizualizacji danych pozwala porównywać wydajność pracowników i włączyć tego typu informacje w szerszy system wskaźników, jaki organizacja stawia sobie jako cel do osiągnięcia. 

Dane, które można wykorzystywać w kontekście wydajności pracowników, można przetwarzać dzięki Work Performance System online na wiele sposobów. Właściwie jedynym ograniczeniem jest konkretna potrzeba organizacji – jakiego rodzaju wydajność miałaby być analizowana. Możemy porównywać wydajność pomiędzy pracownikami albo uwzględniać wydajność pracownika w konkretnym procesie w zależności od sposoby jego organizacji.

Niezależnie od sytuacji zawsze będziemy potrzebować narzędzia, które pozwoli nam  na bieżąco mierzyć czas procesu – bez takiej funkcjonalności poprawienie wydajności pracowników nie będzie możliwe.