Jakiś czas temu pisałem o pięciu fundamentalnych dla Lean zasadach:

 1. Wartość jest definiowana wyłącznie przez klienta.
 2. Rynek decyduje o tempie produkcji.
 3. Pracownicy dodający wartość są najistotniejszym ogniwem doskonalenia procesów.
 4. Eliminacja strat w strumieniu wartości.
 5. Wykorzystanie całego systemu pomiaru efektów do wsparcia poprawy efektywności.

Chciałbym do nich wrócić i nie tylko je rozszerzyć, ale również przedstawić w nieco inny sposób. Ostatnio natknąłem się na analizę pryncypiów Lean dokonaną przez Michael’a Balle, który tak przedstawił bezdyskusyjne fundamenty Lean:

 • Satysfakcja klienta jest najważniejsza.
 • Fakty są ważniejsze niż dane.
 • Problemy stwarzają okazje do doskonalenia a nie do poszukiwania i karania winnych.
 • Im krótszy czas przejścia (lead time) tym lepiej.
 • Praca zespołowa ma większe znaczenie niż indywidualności.
 • Problemy należy naprawiać natychmiast i tam gdzie powstają, a nie najpierw produkować a później naprawiać.
 • Najważniejsze jest ciągłe doskonalenie.
 • Szczegółowa wiedza o procesie jest ważniejsza niż ogólne dane.
 • Instruowanie i rozwój jest lepsze niż podejmowanie decyzji i ich egzekwowanie.
 • Inicjatywy pracowników dodających wartość są ważniejsze niż inwestycje centralne.

W skrócie: Klient będzie tym bardziej zadowolony, im bardziej elastycznie i szybko zareagujemy na jego potrzeby poprzez krótki czas wytwarzania, przeciwdziałanie błędom, maksymalne zaangażowanie zespołu w rozwój standardów, ciągłe doskonalenie, lepsze rozwiązywanie problemów oraz pracę zespołową i szkolenia.