Wiele polskich firm, a przede wszystkim ich pracownicy, wciąż funkcjonuje w błędym przeważnie przekonaniu, że jeśli przełożony lub zarząd wprowadza jakiekolwiek narzędzie kontrolne, jest to wyraz braku zaufania wobec załogi. Jednak często to tylko pozory, pod którymi kryje się również dbanie o jej interesy.

„Szef IT nakazał instalowanie na wszystkich komputerach Toggle’a. Pewnie uważają, że się obijamy” – tak wyobrazić można sobie początek dyskusji w firmowej kuchni po decyzji zarządu o wprowadzeniu narzędzia liczącego dokładnie, ile czasu pracownicy potrzebują na wykonywanie każdego dnia pracowniczych czynności.

Ta reakcja jest zrozumiała, wszak kultura organizacyjna wielu funkcjonujących w Polsce firm wciąż opiera się na zero-jedynkowych relacjach i czysto „etatowym” podejściu do pracy. W tych przypadkach ciężko mówić, że priorytetem jest zaufanie pomiędzy pracowniczymi szczeblami, a wszyscy pracownicy mają świadomość, w jakim kierunku zmierzają.

Widzieć szerzej

Można jednak przyjąć inny punkt widzenia, który wydają się dostrzegać menedżerowie czy przedstawiciele zarządów organizacji patrzących szerzej i mających coraz większą świadomość zmieniającej się rzeczywistości.

Doskonałym przykładem narzędzia, które może być wykorzystane w celu pomiaru i kontroli, jest opracowany przez BDO HBC system WPS, czyli Work Performance System, który choć odnosi się bezpośrednio do pomiaru efektywności pracy, służy optymalizacji wykorzystania zasobów, ograniczaniu nieefektywności oraz umożliwia skuteczny pomiar zarówno czynności, które wartość dodają (VA), jak i tych, które jej nie dodają (NVA).

Czy wdrożenie takiego systemu może być źle odebrane przez kadrę pracującą na przykład na hali produkcyjnej? Oczywiście, że tak. Jednak w tym przypadku kluczowa jest odpowiednia komunikacja pionu menedżerskiego z ekipą i przedstawienie nie tylko tego, jak taki system będzie funkcjonować i po co jest wdrażany, ale jakie dzięki niemu korzyści mogą przyjść dla całej organizacji, w tym również dla pracowników, których czas pracy będzie mierzony.

Kompletna i aktualna informacja o działaniach zespołu

WPS to system, który daje możliwość znaczącego ograniczenia marnotrawstwa, dzięki lepszemu wykorzystaniu czasu pracy. Dzięki dostosowanym do potrzeb klienta raportom, menedżer jest w stanie na bieżąco, przez 24 godziny na dobę, otrzymywać pełną paletę kluczowych danych tych obszarów, które aktualnie podlegają pomiarowi. Dodajmy, że analiza odbywa się w czasie rzeczywistym, a wizualizacja danych przedstawiana jest klientowi z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Power BI.

Na samym końcu WPS daje więc realną możliwość zwiększenia konkurencyjności cenowej, może też być mocnym argumentem uzupełniającym system motywacyjny danej organizacji.

Aby możliwie najmocniej zobrazować korzyść, jaką może osiągnąć organizacja, dzięki wdrożeniu takiego systemu kontroli, można odnieść to do często pojawiającego się postulatu skrócenia czasu pracy o określoną liczbę godzin lub nawet o jeden dzień w tygodniu. WPS w każdym szczególe pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy dany zakład pracy może sobie na takie rozwiązanie pozwolić. A jeśli nie, to co trzeba zrobić, aby coś takiego można było przenieść ze sfery marzeń do realnego życia.