Na pierwszy rzut oka dla laika LAMDA może się kojarzyć z sondą Lambda, w końcu i ona tak jak Lean stosowana jest głownie w motoryzacji (sic!). To oczywiście żart. LAMDA (Look, Ask, Model, Discuss, Act) jest narzędziem stosowanym dla celów rozwoju produktu w sposób osadzony w metodologii Lean i bazuje oczywiście na PDCA czyli jednym z fundamentów Lean Manufacturing i ciągłego doskonalenia.

LAMDA czyli PDCA w pracach rozwojowych

Idea LAMDA jest nowa lecz opiera się na od dawna stosowanym cyklu Deminga czyli PDCA (Plan-Do-Check-Act). Pomimo swojego bezdyskusyjnego znaczenia PDCA nie jest najlepszym rozwiązaniem dla każdej firmy. W 2002 roku Allen Ward z University of Michigan’s Japan Technology Education Program rozwinął koncepcję PDCA do LAMDA w celu jej wykorzystania w pracach rozwojowych. Ward doszedł do wniosku, że PDCA w niewystarczający sposób opisuje sposób działania Toyoty i innych wiodących producentów japońskich mających na celu rozwiązanie problemów w obszarze rozwoju i projektowania wyrobów. Cykl LAMDA możemy opisać w następujący sposób:

LAMDA – L czyli Look

Popatrz na problem i dokładnie się z nim zapoznaj. Zdobądź jak najwięcej bezpośredniej wiedzy i doświadczenia jeśli chodzi o przedmiotowe zagadnienie. Jeżeli problem występuje w obszarze produkcji, to idź tam i sprawdź na czym polega, jeżeli to możliwe samodzielnie wykonując operacje. Jeżeli sam nie możesz zaobserwować i ocenić problemu, to szczegółowo przedyskutuj to z właściwymi pracownikami, możesz wykorzystać pomoce wideo lub zdjęcia. Potem zbierz wszystkie dostępne dane opisujące rozwiązywany i podobne, już rozwiązane w przeszłości.

LAMDA – A czyli Ask

Po zapoznaniu się z problemem musisz zadać dwa fundamentalne pytania:

  1. Co już wiemy o naszym problemie?
  2. Dlaczego?

Kto jest ekspertem w przedmiotowej dziedzinie? Kto już wcześniej rozwiązał taki lub podobny problem? Co już wiemy o problemie? Dlaczego on występuje? Wykorzystaj metodę 5Why oraz inne narzędzia analizy przyczynowo-skutkowej, aby dogłębnie zrozumieć przyczyny i odpowiedzieć na pytanie Dlaczego?

LAMDA – M czyli Model

Na podstawie zdobytej wiedzy opracuj prosty model, który pozwoli ci ją uporządkować. W większości sytuacji będzie to model fizyczny, prototyp lub diagram, rysunek, mapa czy graf. Taki sposób obrazowania, modelowania problemu pozwala poradzić sobie z nieefektywnością wynikającą z problemów komunikacyjnych i ograniczeń słowa pisanego czy mówionego.

LAMDA – D czyli Discuss

Przedyskutuj problem i proponowane rozwiązania z jak największą liczbą osób, w szczególności z ekspertami oraz osobami mającymi bezpośredni kontakt z rozwiązywanym problemem, a także z osobami decyzyjnymi. Konsultacje takie pomagają zweryfikować rozwiązanie oraz pozyskać poparcie dla jego wdrożenia.

LAMDA – A czyli Act

Teraz można przystąpić do działania, co nie oznacza, że cykl został zakończony.

Look Again w cyklu LAMDA

Po rozpoczęciu wdrożenia musisz jeszcze raz przyjrzeć się problemowi i ocenić czy osiągnięte zostały postawione cele. Czy zastosowane rozwiązanie jest zgodne z oczekiwaniami i sygnalizowanymi potrzebami.

W praktyce LAMDA nie zawsze jest stosowana w taki liniowy sposób. Poszczególne kroki nakładają się na siebie i są powtarzane.

PDCA natomiast to dwa cykle LAMDA wykonane sekwencyjnie:

  • Dla rozwinięcia i przetestowania hipotezy
  • Dla przeglądu wyników testu, korekty planu i jego implementacji.