Nie sposób uciec od subiektywnego punktu widzenia. „Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest świetne”, „Moim zdaniem to narzędzie nie będzie działać” – ulegamy często zrozumiałej presji, zapominając o tym, jak istotne jest szersze spojrzenie oraz ponad wszystko analiza danych i wskaźników.

Każdy z nas ma prawo do własnego zdania. Tym bardziej jeśli sprawa dotyczy menedżerskiego szczebla czy zarządu – wszak to od ludzkich decyzji zależą przecież losy tej czy innej firmy. Intuicja, doświadczenie i wiedza tych osób są niezwykle istotne, żeby nie powiedzieć kluczowe.

Jednak nawet najbardziej doświadczeni menedżerowie czy wprawieni w biznesowym boju prezesi mają świadomość, że w dzisiejszej rzeczywistości zmiana wymaga zmiennego podejścia. Dokładnie tak, jak zmieniają się napływające do analizy dane.

Weźmy dla przykładu proces przygotowania kampanii marketingowej wprowadzającej do sprzedaży nowy produkt linii kosmetycznej. Czy można sobie wyobrazić sam początek bez zasięgnięcia opinii osoby zarządzającej danym obszarem? Przecież od jej zdania bardzo wiele będzie zależeć (i tego zdania często obawiają się osoby kampanię przygotowujące).

To jednak nie znaczy, że samo przygotowanie materiałów oraz dobór narzędzi nie powinien być poprzedzony wnikliwą analizą i różnymi badaniami z fokusowymi włącznie. W bardzo dynamicznie zmieniającej się komunikacyjnej rzeczywistości to, co działało wczoraj, niekoniecznie sprawdzać się będzie dziś, o jutrze nie wspominając.

Dlatego tak istotne jest – niezależnie od branży i danego obszaru – postępowanie z dwiema koncepcjami: SMART i PDCA przy jednoczesnym i permanentnym posiłkowaniu się danymi napływającymi z dostępnych na przykład w sieci narzędzi jak choćby Google Analytics.

Dziś mierzyć jesteśmy w stanie o wiele więcej rzeczy i obszarów, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Pamiętajmy jednak, że sam fakt pomiaru to jedynie początek drogi. Od efektywnego monitoringu i ponad wszystko reagowania na zmieniające się dane zależeć będzie to, czy kampania, którą rozpoczęliśmy czy narzędzie, które wdrożyliśmy, realizować będzie określone zgodnie ze SMART-em cele.