No to zaczęło się! Pracowaliśmy nad systemem do kontroli efektywności pracy na produkcji długo i wreszcie możemy go zaprezentować na rynku. Chcemy pomóc w optymalizacji produkcji i dlatego proponujemy rozwiązanie, które istotnie obniży liczbę godzin poświęconych na realizowane projekty i uwolni zasoby na nowe projekty.

Stworzony przez nas system WPS ma cztery podstawowe zalety:

  1. Gromadzi i przetwarza online dane dotyczące aktywności pracowników w ramach realizowanych zadań.
  2. Na bieżąco mierzy efektywność produkcji, dzięki czemu wiadomo, czy w obszarze kosztów pracy realizowany projekt jest rentowny.
  3. Jest lekki i mobliny – można go zainstalować w kilka godzin i zacząć obsługiwać z dowolnego miejsca i na dowolnym sprzęcie (komputer, tablet, telefon).
  4. Udostępnia dane na dedykowanym i dynamicznym dashboardzie, dzięki któremu można kontrolować kluczowe parametry związane z realizacją projektu takie jak liczba zużytych roboczogodzin, efektywność projektu na konkretnym etapie, poziom zaangażowania konkretnych pracowników.

 

Pierwsza z zalet stanowi dla firm bardzo dużą zmianę w stosunku do tego, w jakich warunkach wiele firm funkcjonuje obecnie. Nasz system rejestruje całą aktywność pracowników na produkcji. To kluczowa funkcjonalność, ponieważ zauważyliśmy, że przedsiębiorcy często mają problem, jaki budżet godzinowy przyjąć na realizację projektu i, co jest dużo większym zagrożeniem, jak się w nim zmieścić.

Dzięki kartom RFID, których używają pracownicy zaangażowani w projekt, system WPS mierzy wszystko, więc nic nie znika z „radaru”. Dodatkowo mierzy online. Na ekranie komputera, tabletu bądź telefonu menadżer widzi, ile w projekcie w konkretnym momencie przepracowano godzin, kto jest zaangażowany w jego realizację, jaki jest jego poziom zaawansowania i czy ekipa mieści się w przyznanym na projekt budżecie godzin.

Jesteśmy przekonani, że idea gromadzenia i analizowania danych w projekcie w trybie online jest rozwiązaniem, które firmy produkcyjne muszą coraz szerzej. Cyfrowa rewolucja trwa w firmach od jakiegoś czasu. Ktoś powiedział, że dane to ropa naftowa naszych czasów. Chcemy w tym pomóc, bo wierzymy, że wszyscy – od właścicieli, przez menadżerów do pracowników – zyskają na nowych rozwiązaniach.

Wojciech Chmielewski