Rola zarządzania zmienia się wraz z upływem czasu. O ile jeszcze kilkanaście lat temu nadrzędnym zadaniem lidera było nadzorowanie zespołu, o tyle dziś w cenie jest mądre przywództwo, motywowanie i planowanie długofalowe. Zmieniły się warunki pracy, ale również technologie i możliwości, które mogą ułatwić organizacjom dążenie do optymalnej efektywności. 

Czas pracy

Pierwszą rzeczą, która zdecydowanie się zmieniła na przestrzeni lat, są godziny pracy. Dawniej większość zawodów bazowała na stałym czasie, niezależnie od systemu. Dziś ani elastyczny model, ani nadgodziny nikogo nie dziwią. Zarządzanie pracownikami, którzy wykonują swoje obowiązki w różnych godzinach (a czasem i różnych strefach czasowych) nie jest łatwe. Trudno też egzekwować efektywność czasu w pracy, w związku z tym jako pracodawcy nie wiemy, czy nie są to sztucznie generowane koszty, których można byłoby uniknąć, gdyby zadania były rozdysponowane w inny sposób.

Rola lidera

Warto także zwrócić uwagę na to, jak ewoluowała rola lidera. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że prawdziwe przywództwo narodziło się całkiem niedawno, podczas gdy wcześniej mieliśmy do czynienia raczej z kierowaniem czy wręcz nadzorowaniem. W czym tkwi różnica?

Przede wszystkim – w zaangażowaniu osoby, która stoi na czele zespołu. Dziś już nie tylko kontroluje efekty prac, ale również motywuje, planuje pracę, rozwiązuje konflikty, przewiduje ewentualne zagrożenia, zanim się jeszcze pojawią. Dobry lider musi znać swój zespół – zalety i wady każdego pracownika, jego kompetencje i talenty. Dzięki temu nie tylko wie, jak z nim rozmawiać, lecz również może dobrze wykorzystać jego predyspozycje do realizacji strategii firmy.

Narzędzia

W dobie zmieniającego się trybu pracy – elastycznych godzin, pracy zdalnej, hybrydowej czy tak popularnego dziś workation (czyli połączenia pracy z wakacjami) – liderzy muszą monitorować efekty swojego zespołu, aby być na bieżąco. Dane to dziś potęga – są niezbitym dowodem efektywności (bądź jej braku), pozwalają eliminować marnotrawstwa i mądrze dysponować zasobami.

To właśnie dlatego stworzyliśmy Work Performance System – nasze autorskie oprogramowanie BDO Advisory, pozwalające na monitorowanie czasu pracy zespołu – nawet zdalnej, 24/7. Dane są zbierane w czasie rzeczywistym, a na ich podstawie powstają raporty umożliwiające weryfikowanie realizacji założonych celów. Dzięki temu można poprawność efektywność pracowników, optymalizować czas pracy przy poszczególnych projektach i procesach, definiować i kontrolować KPI, opracowywać normy czasowe dla czynności i procesów czy integrować dane zarządcze z różnych źródeł w jednym miejscu.

 

Rynek pracy zmienia się dziś dynamicznie. Z jednej strony mamy brak stabilności, częste zmiany i miks pokoleń, które komunikują się na zupełnie inne sposoby. Z drugiej zaś szerokie spektrum możliwości, technologii i metod, które pomagają w zarządzaniu nawet ogromnymi korporacjami. Fakt, że wyzwań jest coraz więcej, nie powinien być jednak dla pracodawców problemem, jeśli wdrożą odpowiednie narzędzia usprawniające.