Zarządzanie wiedzą

Kompleksowy system wspierający zarządzanie wiedzą w organizacji

Bezpieczeństwo – rozwiązanie bazuje na platformie Moodle, która jest wspierana i rozwijana przez liczną społeczność on-line.

Sprawdzone rozwiązanie – Moodle jest najbardziej rozpowszechnionym na Świecie Systemem Zarządzania Kształceniem z najliczniejszą grupą użytkowników.

Elastyczność – Moodle może być dostosowany do specyficznych potrzeb Klienta i obsłużyć dużą liczbę użytkowników jednocześnie.

Dostęp do biblioteki szkoleń BDO – BDO rozwija bibliotekę szkoleń elearningowych, w ramach oferowanego rozwiązania Klient ma dostęp do rozwijanej oferty.

Stabilność – Moodle jest rozwijany od 2002 roku i jest stale rozszerzany, dając możliwość regularnej aktualizacji oprogramowania, co pozwala na funkcjonowanie platformy przez wiele lat po jej wdrożeniu.

Kompleksowe wsparcie – dla właściwego działania oprogramowania istotne jest nie tylko jego przygotowanie i wdrożenie, ale również konserwacja systemu i zapewnienie wsparcia przez wiele kolejnych lat.

Bezpieczeństwo treści – pełne bezpieczeństwo przechowywanych treści dzięki możliwości ich zapisywania i magazynowania na serwerach Klienta.

Zindywidualizowane treści – możliwość produkcji kursów elearningowych na życzenie Klienta, w zakresie specyficznym dla działalności Klienta.

Doradztwo – pełne wsparcie zarządzania wiedzą w organizacji.

Funkcjonalność systemu:

 • przechowywanie informacji,
 • przygotowywanie programów szkoleń,
 • monitorowanie przebiegu i postępu wdrożenia pracownika,
 • ocena uzyskanych umiejętności w powiązaniu z matrycą kompetencji,
 • generowanie certyfikatów,
 • budowanie repozytorium informacji koniecznych w organizacji,
 • udostępnianie informacji i lekcji przy wykorzystaniu kodów QR,
 • stosowanie różnorodnych metod oceny rozwoju wiedzy,
 • inne funkcjonalności opracowane w porozumieniu z Klientami.
 • szybki dostęp do wielu informacji o umiejętnościach i kompetencjach pracowników w jednym miejscu (w module oceny umiejętności)
 • planowanie rozwoju umiejętności personelu (w module oceny umiejętności)
 • potwierdzanie postępu w rozwoju umiejętnościach przez upoważnione osoby (w module oceny umiejętności)
 • wgląd przez przełożonych i działy personalne w progres rozwoju pracowników (w module oceny umiejętności)
 • spójne zarządzanie procesem rozwoju umiejętności i kompetencji (w module oceny umiejętności).

Wdrożenie systemu

 • zdefiniowanie wstępnej specyfikacji systemu i potrzeb klienta,
 • audyt i uzgodnienie szczegółowej specyfikacji systemu,
 • zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych – zakresu i metodyki,
 • zdefiniowanie zasad oceny i relacji z systemem oceny kompetencji obowiązującym w przedsiębiorstwie,
 • przygotowanie techniczne platformy,
 • wdrożenie i szkolenia użytkowników,
 • obsługa bieżąca i rozwój treści na zlecenie Klienta.

Kontakt


  Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora