Komisja Europejska opublikowała niedawno „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego za rok 2021” (Digital Economy and Society Index, DESI). Raport jest bardzo interesującą pozycją dla tych, których interesują postępy państw członkowskich UE w temacie konkurencyjności cyfrowej w obszarze kapitału ludzkiego, łączności szerokopasmowej, integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz cyfrowych usług publicznych.

To jeden z ważniejszych tematów dla naszego zespołu. Wszystko, co jest związane z usługami cyfrowymi w gospodarce, przyciąga naszą uwagę, dlatego postanowiłem pochylić się nieco się nad fragmentem dotyczącym integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa. Co nowego w krajach UE w tym obszarze?

Graph indicating country performance in DESI: Denmark, Finland and Sweden leading in digital performance

W zakresie integracji technologii cyfrowych nastąpił duży wzrost wykorzystania technologii w chmurze (z 16% firm w 2018 r. do 26% w 2020 r.). W korzystaniu z technologii cyfrowych wciąż w czołówce znajdują się największe przedsiebiorstwa – dla

 przykładu znacznie częściej niż MŚP korzystają z cyfrowego udostępniania informacji, wykorzystując oprogramowanie typu ERP i oprogramowanie w chmurze (odpowiednio 80% i 35% dla ERP i 48% w porównaniu z 25% dla chmury).

Jednak tylko część przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanych technologii cyfrowych (14% big data, 25% AI i 26% dane w chmurze). Statystyki wskazują, że obecny stan przyjęcia technologii cyfrowych jest daleki od wcześniej założonego, ambitnego celu. W pierwotnym założeniu, do 2030 r.,  90 procent Małych i Średnich Przedsiębiorstw powinno mieć co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej w porównaniu do poziomu wyjściowego, jakim było 60% osiągnięte w 2020 r.. Innym celem było, aby co najmniej 75% przedsiębiorstw korzystało z zaawansowanych technologii cyfrowych również do końca trwającej dekady r. Obecnie nawet w kilku krajach o najlepszych wynikach tylko ułamek firm korzysta z Big Data, co pokazuje, jak wiele brakuje do celu określonego na poziomie 75%.

Jest wiele do zrobienia, ale są też na to środki – w ramach strategii UE 15% inwestycji cyfrowych (blisko 18 mld euro z łącznej kwoty 117 mld euro) przeznaczono na zdolności cyfrowe oraz cyfrowe badania i rozwój. W BDO Advisory uważnie śledzimy i analizujemy, jakie projekty możemy realizować w ramach dostępnych środków unijnych oraz jakie perspektywy przyniosą kolejne współprace w tym zakresie.

Zachęcam zainteresowanych do zapoznania się z pełnym raportem Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego za rok 2021.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi