Dzisiaj kolej na pierwszy z filarów oferty wartości BDO HBC BI – wsparcie zarządzania wiedzą w organizacji.

Możliwość dostępu dla potrzebnych dokumentów i danych, współpracy z innymi osobami, organizacji pracy zdalnej, jest obecnie kluczowym obszarem, niezbędnym w większości przedsiębiorstw. Choć prędzej czy później ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zostaną ograniczone, to możliwość sprawnej pracy zdalnej w dalszym ciągu będzie ważna i stanowić będzie konieczność, a nie źródło przewagi. Naturalnie zarządzanie wiedzą nie ogranicza się do pracy zdalnej ale właściwe rozwijanie i dystrybucja wiedzy w organizacji jest kluczowe dla każdej firmy. Związane jest to również z systemem ciągłego doskonalenia i standaryzacji pracy, a także budowy, rozwoju i dystrybucji know-how w przedsiębiorstwie. Oczywiście w tym kontekście sprawne zarządzanie wiedzą rozwijaną przez organizację jest ściśle związane nie tylko z wartością firmy, sprawnością realizowanych procesów, ale oczywiście również z bezpieczeństwem i obroną posiadanej przewagi konkurencyjnej.

Ze względu na to, że rozwój kompetencji i sprawne zarządzanie wiedzą oraz zapewnienie powtarzalności operacji dzięki sprawnej standaryzacji ma bardzo duży wpływ na poprawę efektywności realizowanych procesów, opracowaliśmy i rozwijamy nasz system rozwoju i dystrybucji wiedzy oparty na platformie Moodle (przy okazji zapraszam także do naszych szkoleń e-learningowych, w szczególności do zapozniania się ze szkoleniem poświęconym standaryzacji pracy – może być bardzo ciekawe z perspektywy zarządzania wiedzą przez pryzmat standaryzacji i przygotowywania dokumentacji pracy standaryzowanej https://www.szkolenia-bdo.pl/lean-manufacturing.html).

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) jest środowiskiem nauczania zdalnego dostępnym przez przeglądarkę internetową. Jest oprogramowaniem otwartym na licencji GNU GPL. Szeroko rozbudowana funkcjonalność Moodle pozwala budować rozwiązania wspierające zdefiniowane wcześniej potrzeby, w szczególności (ale nie wyłącznie):

 • tworzyć kursy i przechowywanie treści w wielu formatach z uwzględnieniem odwołań do treści zewnętrznych (np. YouTube, Vimeo). Kursy te mogą być dedykowane wyłącznie do potrzeb danego przedsiębiorstwa i odzwierciedlać unikalną dla firmy wiedzę i doświadczenia. Inne dokumenty mogą obejmować dokumentację pracy standaryzowanej i być uruchamiane za pomocą kodów QR, co z jednej strony pozwala na szybki dostęp do odpowiedniej wiedzy na każdym stanowisku pracy, natomiast z drugiej umożliwia egzekwowanie postępowania pracowników zgodnie z przyjętymi procedurami, standardami i normami. Oczywiście dostęp do wiedzy potrzebnej na danym stanowisku pracy znakomicie ogranicza możliwość popełnienia błędów i wpływa na poprawę jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowywać harmonogramy szkoleń z możliwością definiowania aktywności i generowania przypomnień
 • stosować rozbudowane metody oceny postępu nauki
 • definiować i przypisywać zadania
 • przechowywać dane indywidualne użytkowników.

Dzięki temu, że Moodle jest oprogramowaniem otwartym, istnieje możliwość rozwijania systemu o gotowe rozszerzenia. Oczywiście możemy również stworzyć rozszerzenia „uszyte na miarę”, specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa, a więc dokładne uwzględniające istniejące potrzeby. Opcja ta daje równocześnie możliwość przygotowania indywidualnych integracji z systemami używanymi w firmie oraz integrację z rozwiązaniem pozwalającym na połączenie wyników szkoleń i zdobywanej wiedzy z matrycami kompetencji pracowników.

 

Najważniejsze przewagi naszego rozwiązania to:

 

 • bezpieczeństwo – rozwiązanie bazuje na platformie Moodle, która jest wspierana i rozwijana przez liczną społeczność on-line,
 • sprawdzone rozwiązanie – Moodle jest najbardziej rozpowszechnionym na Świecie Systemem Zarządzania Kształceniem z najliczniejszą grupą użytkowników,
 • elastyczność – Moodle może być dostosowany do specyficznych potrzeb firmy i obsłużyć dużą ilość użytkowników jednocześnie oraz być zintegrowany z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie,
 • dostęp do biblioteki szkoleń BDO – BDO rozwija bibliotekę szkoleń e-learningowych. Obecnie obejmuje to przede wszystkim cykl szkoleń z obszaru Lean Manufacturing, ale w planie są również szkolenia z innych obszarów przygotowywane z uznanymi partnerami, a także samodzielnie, w ramach BDO.
 • stabilność – Moodle jest rozwijany od 2002 roku i estale ewoluuje, dając możliwość regularnej aktualizacji oprogramowania, co pozwala na funkcjonowanie platformy przez wiele lat po jej wdrożeniu
 • kompleksowe wsparcie – dla właściwego działania oprogramowania istotne jest nie tylko jego przygotowanie i wdrożenie, ale również konserwacja systemu i zapewnienie wsparcia przez wiele kolejnych lat. BDO jest w stanie wspierać system merytorycznie i technologicznie, zapewniając stabilne funkcjonowanie platformy i dając możliwość jej dalszego rozwoju w przyszłości.

 

Czytaj więcej: