Czas przejścia (Lead Time) to czas mierzony od momentu rozpoczęcia procesu do jego zakończenia i obejmuje nie tylko czas potrzebny na wykonanie wszystkich czynności dodających wartość, ale także kolejki, zapasy i oczekiwanie w procesie.

Praca w reżimie just-in-time (JiT) koncentruje się na skróceniu do minimum czasu pomiędzy wystąpieniem zapotrzebowania na określone dobro lub usługę do zaspokojenia tego zapotrzebowania. Just-in-time obejmuje: przepływ ciągły, system ssący, pracę zgodnie z czasem taktu oraz poziomowanie produkcji.

Podstawowe założenia Just in time, to:

  • Dział planowania planuje wyprodukowanie tylko potrzebnych produktów, a dział zakupów zamawia tylko niezbędne materiały do ich wyprodukowania.
  • Dział produkcji produkuje tylko to, co jest potrzebne w danym momencie.
  • Produkcja w toku jest w 100% właściwej jakości, nie ma braków i błędów.
  • Produkcja w toku jest przekazywana dokładnie do następnego procesu i dokładnie wtedy gdy jest to potrzebne.
  • Wszystkie materiały i półfabrykaty są wykorzystywane w krótkim okresie czasu, co ogranicza zaangażowanie kapitału obrotowego.

Tylko w opisanych powyżej warunkach możliwe jest skrócenie czasu przejścia, a co za tym idzie, minimalizacja czasu pomiędzy wystąpieniem a zaspokojeniem popytu i w konsekwencji wzrost satysfakcji klienta. Po prostu – zasoby którymi dysponujemy w organizacji powinny być wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji tego co jest akurat potrzebne. Jak się okazuje, sprawa wcale nie jest taka łatwa. Zaręczam jednak, że jak najbardziej możliwa.

Czytaj więcej: