Wszystkie światowej klasy systemy produkcyjne takie jak TPS (Toyota Production System), GM GMS (General Motor Global Manufacturing System) czy World Class Manufacturing (stosowany przez koncerny motoryzacyjne i spożywcze) wspierane są cyklicznymi audytami i ocenami obszarów funkcjonalnych.

Aby umożliwić naszym Partnerom możliwość oceny własnego przedsiębiorstwa, także na tle benchmarków rynkowych, efektywnie stawiać i rozliczać cele w zakresie ciągłego doskonalenia organizacji zarówno w przedsiębiorstwa jedno jak i wielozakładowych a także aby umożliwić utrzymanie i rozwój efektów osiągniętych dzięki współpracy w ramach projektów wdrożeniowych oferujemy system Audytu Procesowego HBC: