Próba odpowiedzi na to pytanie będzie tym razem skierowana do o wiele szerszego grona. Choć większości z nas sam termin niewiele mówi, może być tak, że mamy z nim do czynienia w codziennej rzeczywistości. Jak to możliwe?

Lean management to koncepcja zarządzania najczęściej przedsiębiorstwem (choć pasjonaci zapewne niektóre rozwiązania wdrażają również we własnym gospodarstwie domowym), które w praktyce polega na zmianie postrzegania samej firmy oraz warunków i otoczenia, w jakim przychodzi jej funkcjonować. Lean to więc najpierw przede wszystkim zmiana myślenia, a dopiero później działania.

Restrukturyzacja nie musi oznaczać zwolnień!

Często termin ten na równi stawiany jest z restrukturyzacją, a ta za kolei z redukcją zatrudnienia. Ten skrót myślowy jest dla całego leanu krzywdzący, ponieważ nigdy wprost do samej liczny zatrudnionych osób się nie odnosi. O wiele bardziej istotne jest nie to, ilu ludzi pracuje, tylko jak pracują.

Termin lean oznacza szczupłe zarządzanie. Niestety znów pierwsze co przychodzi do głowy osobom od podstaw rozpoznającym tę koncepcję, to oczywiście… redukcja zatrudnienia. „Szczuplej to zapewne mniej, a skoro mniej to znaczy, że będą zwalniać” – o taką plotkę w szeregach pracowników naprawdę nietrudno.

Lean management czyli niekończąca się droga do doskonałości

Tymczasem lean odnosi się przede wszystkim do procesów zachodzących w organizacjach, których odpowiednia modyfikacja może i przeważnie:

  • optymalizuje określone procesy zachodzące w danej organizacji
  • podnosi efektywność pracy zespołów
  • ogranicza marnotrawstwo
  • zakłada ciągłe doskonalenie i uczenie się organizacji (co w dobie dynamicznych zmian zachodzących wewnątrz i przede wszystkich na zewnątrz organizacji jest kluczowe)
  • koncentruje wszystkie działania przede wszystkim na końcowej wartości dla klienta, przy czym nie ma znaczenia, czy firma świadczy dla niego usługę, czy oferuje produkt.

Ponieważ sama koncepcja rozwinęła się w środowisku motoryzacyjnym (japońskiej Toyocie), przez szerszą publikę kojarzona jest przede wszystkim właśnie z tą branżą i zakładami produkcyjnymi.

Tymczasem założenia lean management z powodzeniem można, a nawet powinno się wdrażać w innych branżach czy obszarach w danej organizacji. Wszak lean nie jest jednorazową i stałą koncepcją, tylko drogą doskonalenia, która w praktyce nigdy się nie kończy.

Czytaj więcej: