Okres pandemii, w której wiele firm przeszło na pracę zdalną, dla części z nich był pretekstem do zastanowienia się nad modelem godzinowym. Jakie są zalety elastycznego czasu pracy? Który tryb jest preferowany przez pracowników? 

 Zalety modelu rozliczania godzinowego 

Zwolennicy elastycznego podejścia wskazują w dużej mierze na większą efektywność wykonywanych zadań. To pracownicy decydują, jak chcą planować swój dzień i dostosowują tempo pracy do aktualnych obowiązków.  

 Są mniej sfrustrowani, bo w razie potrzeby mogą tak zorganizować obowiązki, by ze wszystkim zdążyć na czas. A to bezpośrednio przekłada się na pracę wszystkich w firmie – dostarczanie na czas produktów i usług jest nie tylko niezbędne dla dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, lecz także dla utrzymania płynności pracy. Ludzie zazwyczaj nie są w pracy całkowicie niezależni – są przeważnie odpowiedzialni za dany fragment produktu lub usługi, co sprawia, że inni pracownicy są terminowo uzależnieni od nich. Jedno opóźnienie pociąga za sobą kolejne. To jak efekt domina, dlatego tak ważne jest, aby wszyscy wykonywali swoje obowiązki w wyznaczonym czasie. 

W modelu elastycznym łatwiej także zachować work-life balance, bo pracownicy mogą w razie konieczności załatwić prywatne sprawy w dogodnym dla siebie czasie, co jest kluczowe w kontekście np. wizyt w urzędach, których godziny pracy pokrywają się ze standardowym czasem pracy w wielu zakładach. Nie muszą brać urlopu na takie okoliczności, bo są w stanie pogodzić życie prywatne z zawodowym. Przekłada się to także pozytywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.  

 Podsumowując, zalety elastycznego czasu pracy to: 

  • lepsza efektywność pracowników, 
  • poprawa dostaw na czas, 
  • płynniejsza praca całego zakładu, 
  • szczęśliwsi i zdrowsi pracownicy. 

Zalety stałego czasu pracy 

A co przemawia za tradycyjnym modelem? To dobry sposób dla tych, którzy nie są na tyle zmobilizowani, by sami z siebie pilnować czasu pracy i realizować zadania w wyznaczonym terminie. To naturalne, że nie każdy może nadawać się do takiego trybu pracy. 

Co więcej, standardowy, jednakowy dla wszystkich czas, w którym przebywają w firmie, pomaga budować relacje między pracownikami. Inaczej niż w przypadku pracy elastycznej, każdy ma ze sobą bieżący kontakt. Nie ogranicza się on wyłącznie do pisania maili czy korzystania z firmowego komunikatora, ale polega na faktycznych spotkaniach zespołu.  

Kontakty z pracownikami, możliwość wspólnego realizowania projektów i spędzanie przerw w swoim towarzystwie tworzy przecież atmosferę w firmie, która dla wielu jest jednym z głównych kryteriów oceny pracodawcy. Dzięki temu wzmacniamy ich poczucie przywiązania do firmy i przynależności do grupy. Pracownicy faktycznie czują, że mają oparcie w innych. Mogą sprawniej realizować zadania grupowe, w których obecność całego zespołu jest kluczowa. 

Warto jednak pamiętać, że nie w każdej firmie elastyczny model się sprawdzi – zwłaszcza w kontekście firm produkcyjnych może okazać się to zwyczajnie niemożliwe. 

Podsumowując, za stałymi godzinami pracy przemawia: 

  • fakt, że nie każdy ma w sobie na tyle samodyscypliny, aby efektywnie pracować w modelu elastycznym, 
  • nie każda firma nadaje się do wprowadzenia elastycznego czasu pracy, 
  • budowanie relacji między pracownikami, 
  • sprawniejsze wykonywanie zadań zespołowych, 
  • tworzenie pozytywnej atmosfery w firmie.

Jaki model wybrać? 

 Musimy jednak wziąć pod uwagę, że każda firma jest zupełnie inna, ma inne podstawy i inny zespół. Nie każdy odnajdzie się w modelu elastycznym, dlatego zawsze należy rozpatrywać tę kwestię indywidualnie – zarówno pod kątem interesów przedsiębiorstwa, jak i modelu pracy konkretnego pracownika.  

Nie sposób pominąć, że jeden i drugi model stanowi pewne pole do nadużyć. Pracownicy mogą niekiedy zarządzać swoim czasem nieefektywnie (a niekiedy nawet doskonale maskować się z własną nieproduktywnością). To zjawisko spotykane w różnych firmach – niezależnie od tego, czy zatrudnieni pracują w nich po 8 lub 12 godzin dziennie, czy też elastycznie dopasowują swój czas pracy do aktualnego zapotrzebowania. Zarządzanie ludźmi zawsze wymaga pewnej dozy zaufania, a stosowany model bezpośrednio zależy od kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. W konsekwencji jest on nierozerwalnie związany z preferowanym przez liderów stylem zarządzania. 

Niezależnie od wykorzystywanego modelu organizacji czasu pracy warto wprowadzić mechanizmy mierzenia czasu pracy pracowników,. Nie tylko w celu weryfikacji efektywności stosowanego rozwiązania ale także na potrzeby ciągłego doskonalenia procesu.. W tym celu można skorzystać z aplikacji do pomiaru czasu pracy jaką jest Work Performance System. Umożliwia on a nie tylko sam pomiar ale również analizę pracy, analizę efektywności i analizę wydajności, a to tylko część zastosowań, do których można ją wykorzystać. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy, które z niego korzystają, odnotowują nie tylko poprawę produktywności pracowników, ale również redukują stres i frustracje, eliminują marnotrawstwa, a w dodatku wpływają na zadowolenie klientów. Pośrednio przekłada się to również na oszczędności finansowe przedsiębiorstwa.  

 

Warto zatem – oprócz wyboru trybu pracy – monitorować na bieżąco procesy, które można poprawić. Przyniesie to korzyści i firmie, i pracownikom.