Jak skutecznie prowadzić projekt firmowy

Realizacja projektów w przedsiębiorstwach to naturalny proces, który wspiera rozwój kompetencji i całej organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy projekt będzie zrealizowany lub jego realizacja nie będzie taka, jak założyliśmy. Jednak to co ważne to to, że także projekt nieudany może przynieść korzyści na przyszłość. Kluczowa jest analiza przyczyn porażki i wyciągnięcie właściwych wniosków – mówi w rozmowie z portalem fpg24.pl Jarosław Sobkowiak, Prezes BDO Advisory.

– W wielu firmach realizacja projektów to chleb powszedni. W praktyce jednak nie w każdej efekty realizacji danego projektu są takie, jakich się oczekuje. Z czego może to wynikać?

– Chciałbym zacząć od tego, że realizacja projektów, a w konsekwencji rozwój kompetencji i rozwiązań organizacyjnych wspierających i efektywną realizację, jest koniecznością i wpisuje się w dwa wymiary aktywności każdego przedsiębiorstwa – obok działalności operacyjnej. Projekty (według definicji PMI PMBOK Guide) to tymczasowe przedsięwzięcia podejmowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub rezultatu. W obecnych czasach każda organizacja publiczna czy prywatna musi umieć realizować projekty. To po pierwsze.

Po drugie, oczywiście nie w każdej sytuacji kompetencje i rozwiązania organizacyjne są rozwinięte w sposób wystarczający do realizacji projektów, szczególnie bardziej złożonych. Warto pamiętać, że wiedza związana z zarządzaniem projektami jest bardzo obszerna i obejmuje nie tylko techniki zarządzania projektami ale również, a może przede wszystkim, kwestie zarządzania zmianą i przywództwa. Szczególna rola przypada tutaj liderom projektów, a więc Project Managerom i Sponsorom Projektów.

Po trzecie, nie każdy projekt zakończy się sukcesem. Jest to wpisane w ideę projektu. Projekty możemy na podstawie ich złożoności i ryzyka zaliczyć do jednego z trzech rodzajów:

– Projekty efektywnościowe o najniższym poziomie złożoności i ryzyka, które w 100% powinny kończyć się sukcesem.

– Projekty utrzymaniowe – pośrednie pod względem złożoności i ryzyka, około 75% projektów tego typu powinno kończyć się sukcesem.

– I wreszcie projekty transformacyjne – najbardziej złożone, ryzykowne, przełomowe – około 30% tego typu powinno kończyć się sukcesem.

Nie należy jednak zapominać, że także projekt nieudany może przynieść korzyści na przyszłość. Kluczowa jest analiza przyczyn porażki i wyciągnięcie właściwych wniosków.

– Czy jest jakieś uniwersalne podejście co do tego, jakie etapy powinna zawierać każda realizacja projektu?

Oczywiście, cykl życia projektu dzieli się na następujące etapy:

– Idea.

– Inicjacja.

– Planowanie.

– Implementacja.

– Zamknięcie.

– Uruchomienie.

Pierwszy i ostatni nie jest najczęściej brany pod uwagę w tradycyjnym podejściu do zarządzania projektami, gdyż uwaga skupiona jest na pozostałych, podczas których główną rolę pełni Project Manager i Sponsor Projektu, a więc jego liderzy. Na bazie własnego doświadczenia mogę też podkreślić rolę etapów inicjacji i planowania – ich prawidłowa realizacja jest kluczowa do minimalizacji ryzyka projektu.

Cały wywiad można przeczytać pod tym linkiem: Jak skutecznie prowadzić projekt firmowy [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Powiązane wpisy