Metoda 5S – to ciągły proces poprawy środowiska pracy. Traktowany jest również jako narzędzie pomagające ujawnić problemy, a jeśli jest skutecznie realizowany, może stać się elementem procesu wizualnej kontroli szczupłej produkcji.

5S jest metodą, która odnosi się do pięciu japońskich słów, które opisują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym do podwyższenia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcjęprocesów zbędnych.

Buduje poczucie odpowiedzialności pracownika za wszystkie czynności, procesy i rzeczy związane z jego miejscem pracy. Prawidłowe zdefiniowanie standardów w pierwszych trzech krokach 5S pozwali zidentyfikować wiele, dotychczasniezauważalnych i ukrytych problemów w firmie. W węższym ujęciu 5S opisuje standardy utrzymywania porządku w miejscu pracy.

Etapy wdrożenia 5S:

1S – Oddzielić niezbędne od nieprzydatnego – (Seiri -Selekcja)
2S – Umieścić przedmioty w zależności od ich przeznaczenia i oznacz optymalne dla nich lokalizacje (Seiton – Sortowanie)
3S – Usunąć zanieczyszczenia i i doprowadzić stanowisko do stanu optymalnego – (Seiso – Sprzątanie)
4S – Wprowadzić standardowe zasady i działaj systematycznie – (Seiketsu – Systematyczność)
5S – Wytworzyć nawyk konsekwentnego przestrzegania zasad – (Shitsuke – Samodyscyplina)