Raport A3 – podejście do efektywnego rozwiązywania problemów, mające na celu dostosowanie wszystkich kwestii, pomysłów i środków zaradczych do danego tematu. Metoda wypracowana w zakładach Toyoty.

Istotą raportów jest wybór jedynie tych działań, które mają największy wpływ na rozwiązanie problemu. Pozwalają uczyć się na problemach w trakcie ich rozwiązywania, a przy okazji rozwijać u pracowników umiejętność kreatywnego radzenia sobie z problemami.

Raport A3 to:

  • Sposób zarządzania w organizacji,
  • Narzędzie nadzorowania oraz zarządzania zmianami i projektami,
  • Metoda prezentacji pomysłów i pracy zespołowej,
  • Platforma do konsultacji i coachingu w firmie,
  • Sposób wizualizacji projektów wdrożeniowych,
  • Metoda planowania jakichkolwiek zmian w firmie.

Raport A3 oparty jest na cyklu PDCA. Składa się z kilku części obrazujących dokładny opis problemu, analizę, plan oraz narzędzia umożliwiające likwidację problemu. Jego celem jest stworzenie logicznej historii poprawy, czyli płynnego przejścia od problemu do rozwiązania. Duży nacisk kładzie na wizualizację (zdjęcia wykresy, schematy, szkice, itp.), a tym samym łatwiejsze zrozumienie kontekstu biznesowego.