Cykl PDCA

(Cykl PDCA, ang. Plan-Do-Check-Act lub cykl PDSA z ang. Plan-Do-Study-Act lub „koło Deminga”) to schemat ilustrujący model postępowania obowiązujący w organizacja uczących się. Dla organizacji których kulturowym fundamentem jest zasada ciągłego doskonalenia. Rrozwiązanie wpisane w system Lean Manufacturing, Kaizen oraz zasady skutecznej optymalizacji.

Koncepcja cyklu PDCA

Opracowanie koncepcji PDCA przypisuje się W. Shewhart-owi, który w latach 30-tych XX wiek był pionierem rozwiązań związanych z statystycznym sterowaniem jakością (procesem) . W latach pięćdziesiątych, uczeń i współpracownik Shewharta  – W.E. Deming, systematycznie ją rozwijał i efektywnie rozpropagował – mi. podczas swoich szkoleń w Japonii , dlatego często model PDCA określa się jako Koło Deminga.

Najbardziej znana obecnie forma cyklu PDCA, związana z normami dotyczącymi zarządzania jakością. Składa się z postępujących po sobie działań, realizowanych w ściśle określonej sekwencji (porządku logicznym).

Cykl PDCA w porządku logicznym

ZAPLANUJ (ang. Plan): Opracuj pomysły, które mogą rozwiązać zidentyfikowany problem Zidentyfikuj i zaplanuj wdrożenie lepszego sposobu działania / lepszej metody.

WYKONAJ, DZIAŁAJ (ang. Do): Wprowadź plan w życie.

SPRAWDŹ REZULTAT (ang. Check): Sprawdź uzyskane wyniki, oceń czy nowy sposób działania daje oczekiwane efekty.

POPRAW/USTANDARYZUJ (ang. Act): Jeśli na metoda działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę i rozpowszechnij, jeśli zaobserwowałeś  jej błędy lub nowe, potencjalne możliwości wyciągnij wnioski – popraw (aktywnie reaguj)

Edwards Deming w ostatnich latach życia wprowadził korektę  do interpretacji trzeciego kroku cyklu, która nie ujmowała sensu metodyki projektowania eksperymentalnego (DOE). Można więc w praktyce spotkać się również z cyklem PDSA.

ZAPLANUJ (ang. Plan): Planuj każdą zmianę z wyprzedzeniem. Pamiętając o tym aby z góry przemyśleć, co powinieneś zmierzyć, aby przekonać się, czy zrealizowałeś swój cel.

WYKONAJ, ZRÓB (ang. Do): Przeprowadź testowe (pilotażowe) wdrożenie zmiany, w mniejszej skali i w bezpiecznych –  kontrolowanych warunkach (przeprowadź eksperyment, zbuduj prototyp).

ZBADAJ (ang. Study): Dokładnie przeanalizuj wyniki przeprowadzonej próby. Wyciągaj wnioski – określ co zebrane dane mówią na temat skuteczności eksperymentu

ZASTOSUJ, WPROWADŹ (ang. Act): Na podstawie uzyskanych wniosków, podejmuj działania, aby opracować i wdrożyć standard, który umożliwił uzyskanie najbardziej pożądanych rezultatów.