Interim Management – to dostarczanie efektywnych rozwiązań biznesowych przez niezależny zarząd lub managerów wyższego szczebla w założonym z góry i skończonym czasie. Takie kompleksowe rozwiązania mogą obejmować zmiany organizacyjne, doskonalenie biznesu, zarządzanie kryzysowe czy rozwój strategii.

Inna definicja Interim Management mówi o tym, że jest to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu (źródło: www.stowarzyszenieim.org).

Interim Managerowie to wysoko wykwalifikowani eksperci, którzy bez stałego zatrudnienia przeprowadzają organizację przez okres zmian i transformacji. Praca Interim Managerów polega na doradztwie, planowaniu, wdrażaniu szeroko pojętych zmian strategicznych i taktycznych. Istotnym aspektem pracy interim managerów jest kompleksowe spojrzenie na organizację bądź jej poszczególne obszary oraz wprowadzanie odpowiednich modyfikacji do kultury organizacyjnej danej firmy. Niezwykle istotne są też kompetencję miękkie, o wiedzy i doświadczeniu praktycznym nie wspominając.

Główne korzyści, które uzyskuje firma zatrudniając Interim Managera to:

  • gwarancja osiągnięcia zamierzonego rezultatu oparta na doświadczeniu i sprawdzonych wzorcach,
  • sprawne i terminowe osiągnięcie zamierzonej korzyści wynikające z charakteru kontraktu czasowego,
  • optymalne koszty dla kontraktu czasowego z określonym rezultatem,
  • pozyskanie dla organizacji wiedzy i doświadczenia, które rozwiną jej potencjał na przyszłość.

Formuła Interim Management zazwyczaj jest stosowana w przypadku rozwiązywania nietypowych i niestandardowych problemów w jakich znalazła się organizacja. W praktyce definicja ta zbliża formułę interim managementu do formy pośredniej pomiędzy kontraktem managerskim a umową o dzieło, przy czym dziełem tym jest konkretny efekt biznesowy osiągnięty w krótkim, najczęściej kilkumiesięcznym okresie.
Obecnie rynek IM w krajach rozwiniętych takich jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy szacowany jest w dziesiątkach tysięcy osób. Tylko w Wielkiej Brytanii wielkość rynku IM szacowana jest na 1,5 mld funtów. Doświadczenie rynku brytyjskiego pokazuje, że początkowi kryzysu gospodarczego zawsze towarzyszył skokowy wzrost liczby Interim Managerów na rynku.

Powody są bardzo proste i logiczne:

  • Więcej wolnych managerów na rynku również tych pozbawionych swoich miejsc pracy,
  • Potrzeba wdrażania zmian w firmach, najlepiej przez managerów, którzy już mają doświadczenie i sukcesy w tym zakresie,
  • Interim Manager jest dla firmy kosztem zmiennym a nie stałym – w trudnych czasach firmy to preferują.

W przypadku Polski rynek Interim Managementu oceniany jest na kilkaset osób praktykujących tę formułę pracy oraz na kilka tysięcy osób rozważających rozpoczęcie funkcjonowania w tej formule.

Literatura uzupełniająca:

  • „Metodyka Interim Management”,Warszawa, listopad 2014

Zobacz także: