Ciągłe doskonalenie procesu, zarządzanie przedsiębiorstwem przez pryzmat procesu i z perspektywy Klienta to dziś konieczność, warunek podstawowy nie tyle osiągnięcia sukcesu, co w ogóle utrzymania się na rynku. COVID-19, jak każdy kryzys, obnaża słabości. Oczywiście sama pandemia wiąże się z poważnym kryzysem w wielu branżach, ale w równie wielu jest tym czynnikiem, który definiuje słabych i eliminuje ich z rynku. Kryzys jest jak stado drapieżników, w pierwszej kolejności pożera słabych i chorych. Także tych, którzy mają chore, nieefektywne procesy.

Zgodnie z modelem reakcji na pandemię COVID-19 opracowanym przez BDO, pod nazwą RETHINK, obszar optymalizacji procesów, związany z etapem Dopasowania kosztów, kapitału obrotowego, elastyczności pracowników oraz produktywności jest bezpośrednio związany z optymalizacją procesów.

Podstawowym obszarem działania BDO Advisory (dawniej BDO HBC BI) jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa w obszarze doskonalenia procesów. Dobrze wpisuje się to w potrzeby przedsiębiorstw w tej fazie reakcji na pandemię. Pomagamy w poprawie efektywności, elastyczności i produktywności wszystkich obszarów funkcjonalnych. Choć w wielu branżach przez lata istnienia zdobyliśmy większe doświadczenie, to nasza ekspertyza jest uniwersalna – specjalizujemy się w optymalizacji procesów. Oczywiście działalność ta nie jest charakterystyczna wyłącznie dla czasów kryzysowych związanych np. z pandemią COVID-19. Nieustanne doskonalenie, dążenie do coraz wyższej efektywności realizowanych działań czy wreszcie zmiana kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na kulturę doskonałości i ciągłego rozwoju musi być cechą każdego przedsiębiorstwa, zawsze. Nie jest to tylko warunek konieczny do spełnienia dla liderów rynku, w tej chwili jest to warunek konieczny, aby na rynku się utrzymać.

W jaki sposób BDO Advisory realizuje te zadania?

Po pierwsze jesteśmy firmą wdrożeniową. W przeciwieństwie do wielu innych podmiotów nasza ekspertyza nie ogranicza się do audytu i analizy, nasze kompetencje mają całkowicie praktyczny wymiar i koncentrują się na prawidłowej diagnozie, ale również skutecznym wdrożeniu.

Po drugie nasze głębokie przekonanie co do konieczności zarządzania przez pryzmat celów ma odzwierciedlenie również w projektowaniu i realizacji naszych projektów. W efekcie większość naszych prac wiąże ich efekty z wynagrodzeniem za sukces.

Po trzecie jesteśmy członkiem piątej firmy doradczej na świecie, co pozwala nam na skuteczną realizację projektów globalnych oraz na czerpanie z ogromnych zasobów doświadczeń i kompetencji BDO.

Ten mix trzech elementów pozwala nam się wyróżnić na tle konkurencji, ale też dostarczyć rzeczywiście światowej klasy ekspertyzy, o czym świadczy grono naszych Klientów, o których można więcej dowiedzieć się na naszej stronie https://bdoadvisory.pl/referencje/ (zakładka „Zaufali nam”).

W praktyce w zakresie prac związanych z optymalizacją procesów świadczymy bardzo szeroki wachlarz usług, bazujących w głównej mierze na metodyce Lean Manufacturing. Jest to m.in.:

  • definiowanie nieefektywności w procesach administracyjnych i zarządczych na podstawie mapowania procesów,
  • analizowanie procesów podstawowych i pomocniczych w celu zdefiniowania nieefektywności,
  • przygotowanie i wdrożenie kompleksowego systemu ciągłego doskonalenia,
  • opracowanie i wdrożenie programów poprawy na podstawie analizy i w ramach systemu ciągłego doskonalenia,
  • weryfikacja i rozwój systemu zarządzania wiedzą – koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji zespołu,
  • weryfikacja systemu pomiaru i raportowania kluczowych mierników, pozwalających na optymalizację procesów,
  • weryfikacja systemu zarządzania przez cele oraz aktualizacja KPI,
  • weryfikacja systemów motywacyjnych,
  • automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja procesów.

Wykorzystując nasze kompetencje, realizujemy również złożone projekty polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu procesów produkcyjnych z uwzględnieniem elementu Project management i koordynacji wszystkich działań, włącznie z realizacją zakupów i instalacją wyposażenia.

Współpraca z konkretnym Klientem jest zawsze usługą szytą na miarę, a konkretny zakres wdrożenia definiowany jest po przeprowadzeniu audytu i dogłębnym poznaniu procesu oraz potrzeb organizacji. Zawsze jednak staramy się działać zgodnie z naszym modelem postępowania, który ilustruje poniższy diagram.

 

Jarosław Sobkowiak

Czytaj więcej: